Karnety/Bilety

Wszystkich uczestników meczów IV ligi, prosimy o zapoznanie się z obowiązującym cennikiem

 

Ceny biletów na mecze mistrzowskie w sezonie 2021/2022

 
Bilet - 5 zł  
Niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich wraz z Opiekunem (na obiekcie znajdują się 3 miejsca dla wózków inwalidzkich) - 0 zł
 

Karnet na całą rundę (9 meczów) - 40 zł

 

Sprzedaż biletów odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy".

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez, sprzedaż karnetów i biletów na sezon 2021/2022 odbywała się będzie wyłącznie na miejsca siedzące (numerowane).

W przypadku imprez masowych, zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, na karnetach i biletach umieszczone będzie nazwisko i imię, numer ewidencyjny PESEL, trybuna, sektor i numer miejsca siedzącego.

Bilety i karnety rozprowadzane są na trybuny A, B, D. Trybuna C jest trybuną gości i w przypadku braku zorganizowanej grupy kibiców gości, będzie również dostępna do sprzedaży.

Przypominamy również wszystkim kibicom o zaleceniach, jakie zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, dnia 19 czerwca 2020 roku oraz 25 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U z 2020 r. poz. 964 oraz poz. 1031 ; Dz.U z 2020 r. poz. 1066).

W szczególności:

- zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie może być zajętych na stadionie więcej, niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności

- stosowanie maseczki zakrywającej usta i nos w trakcie poruszania się po obiekcie (do czasu zajęcia miejsca)

- dezynfekcja rąk przy wejściu na obiekt

Zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

<< Wróć