Karnety/Bilety

Wszystkich uczestników meczów II ligi, prosimy o zapoznanie się z obowiązującym cennikiem

Ceny biletów na mecze mistrzowskie w sezonie 2017/2018

Bilet normalny - 12 zł

 

Bilet ulgowy - 6 zł

(Kobiety, dzieci od lat 7 do 18 z legitymacją szkolną, studenci z legitymacją studencką, emeryci i renciści powyżej 65 roku życia)

 

Dzieci do lat 7, niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich wraz z Opiekunem (na obiekcie znajdują się 3 miejsca dla wózków inwalidzkich) - 0 zł
 
   

Sprzedaż biletów odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez, sprzedaż karnetów i biletów na sezon 2017/2018 odbywała się wyłącznie na miejsca siedzące (numerowane).

W przypadku imprez masowych, zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, na karnetach i biletach umieszczone będzie nazwisko i imię, numer ewidencyjny PESEL, trybuna, sektor i numer miejsca siedzącego.

Bilety i karnety rozprowadzane są na trybuny A, B, D. Trybuna C jest trybuną gości i w przypadku braku zorganizowanej grupy kibiców gości, będzie również dostępna do sprzedaży.

<< Wróć