Karnety/Bilety

Wszystkich uczestników meczów IV ligi, prosimy o zapoznanie się z obowiązującym cennikiem

 

Ceny biletów na mecze mistrzowskie w sezonie 2022/2023

 

Bilet - 10 zł

 

Młodzież ucząca się i emeryci, za okazaniem legitymacji - 5 zł

Kobiety, dzieci do 7 roku oraz osoby w wieku 75+ - bezpłatnie 

Niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem (na obiekcie znajdują się 3 miejsca dla wózków inwalidzkich) - bezpłatnie

 

Karnet na całą rundę (11 meczów) - 70 zł

 

Sprzedaż biletów odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy".

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez, sprzedaż karnetów i biletów na sezon 2022/2023 odbywała się będzie wyłącznie na miejsca siedzące (numerowane).

W przypadku imprez masowych, zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, na karnetach i biletach umieszczone będzie nazwisko i imię, numer ewidencyjny PESEL, trybuna, sektor i numer miejsca siedzącego.

Bilety i karnety rozprowadzane są na trybuny A, B, D. Trybuna C jest trybuną gości i w przypadku braku zorganizowanej grupy kibiców gości, będzie również dostępna do sprzedaży.

 

<< Wróć